Jens Otterbech (1868-1921)

Jens Otterbech foto tilhørerer Tasta Historielag

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Etter  et langt virke i Porsanger, hvor Jens Otterbech var en dedikert talsmann for samebefolkningen, måtte han flytte  til varmere trakter grunnet helseproblemer.

Fra 1907 til 1919 var Otterbech kapellan i Randaberg, før han måtte avtre grunnet sykdom.

Jens Otterbech spilte piano og sang. Han skrev flere salmer.Han er hedret med Jens Otterbechs vei på Tasta i Stavanger.

 

Kilder: 

Tasta Historielag

Lundes sang- og salmeleksikon : bakgrunnen for sangskattene fra kirke og bedehus

   
Jens Otterbech (1868-1921)
Etablert/født: 
1868
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 16.11.2022 - 16:27
Oppdatert dato: 16.11.2022 - 16:27
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu