Jens Spillemann

Jens Spilleman var aktiv i Rogalandsdistriktet på 1600-tallet.

I 1625 var Jens Spillemann engasjert ved prestegården i Suldal. Senere ble Jens innkalt i retten for å vitne mellom en samtale han hadde hørt mellom to av gjestene her. «Jens Spillemand prouffuide Sig inthet att haffue hørt aff deres tale, thj hand achtide Sit spill»

Kilder: 

Ætt og heim : lokalhistorisk årbok for Rogaland. 1980

Jens Spillemann
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar.Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 01.02.2023 - 15:51
Oppdatert dato: 01.02.2023 - 15:51
Sist endret av: Joar.Kvanvik
Toggle menu