Mannskoret Norkap

Mannskoret Norkap foto hentet fra Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 1-H.Dybdahl Henriksen

Mannskoret Norkap ble stiftet 1919 i Haugesund.

Norkaps første leder var skomakermester Th. B Hindal. Han ble senere erstattet av frisørmester E. Hedegaard Larsen. Medlemmene var svært sanginteresserte, og møtte villig opp.

Mannskoret Norkap tok vel vare på sine medlemmer med festlig tilstelninger og turer. Selvfølgelig var sang og musikk en stor del av underholdningen her.
Mannskoret Norkaps sangaftener var svært artige. De kunne gjerne assistere Arbeiderpartiet ved flere anledninger. De hadde etter sigende kun en offisiell konsert på Lervik i Stord.

Mannkoret ble oppløst rundt 1921, og flere av medlemmene gikk over til Arbeiderpartiets kor.

 

Kilder: 

Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 1-H.Dybdahl Henriksen

Mannskoret Norkap
Etablert/født: 
1919
Aktive fra/til: 
1919 til 1921
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 04.05.2022 - 16:44
Oppdatert dato: 09.05.2022 - 05:50
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu