Stavanger Domkor

Stavanger Domkirke har vært og er Rogaland fylkes kirkemusikksenter, og kor- og konsertaktivitetene i kirken har lange tradisjoner.

Selv om det eldste koret i dag, Stavanger Domkirkes Guttekor (tidl Stavanger Domkor) ble stiftet i 1928, har vært etablert kor også før denne tiden. Fra Stavanger bys historie fra slutten av forrige århundre kan vi lese om de såkalte "syngeguttene" i Domkirken som var forsangere ved gudstjenester, vielser og begravelser.

Det første orgelet ble installert i 1623 og Stavanger Domkirke har vært beæret med en rekke dyktige og aktive kirkemusikere som Ludvig Sverre Forwald, Olaf Paulus, Karl Svensen, Fredrik Sagen og Lars Mæland. De var alle svært produktive i sitt virke. I tillegg til musikken ved de ordinære kirkelige handlingene, ble det årlig arrangert en rekke konserter av større og mindre format.

Lars Mælands var domorganist i 1960 – 1978, og i denne perioden ble Domkirkens Motettkor stiftet (1962). Under hans ledelse ble det framført en rekke større verk, oratorier, messer og kantater. I 1979 startet daværende domorganist, Kjell Mørk Karlsen, Domkirkens Pikekor og Domkirkens Ungdomskantori.

Etter Kjell Mørk Karlsens avgang i 1982 ble det opprettet to heltids kirkemusikk-stillinger ved domkirken, en domorganist- og en domkantorstilling. Disse ble besatt av Asbjørn Myrås og Per Egil Hovland. Da sistnevnte sluttet i stillingen, ble Arne Hadland ansatt som domkantor i 1985. Domkirkens Kammerkor ble startet i 1989 av domkantor Arne Hadland. Fra 1. januar 2007 har Ivan Sarajishvili vært domorganist.

I 1925 fikk Stavanger Domkirke sitt klokkespill med 22 klokker. Spillet som er i bruk daglig, ble restaurert og bygget ut i 1998 til 48 klokker.

Kirken fikk sitt første kororgel i 1963. Dette ble gitt som gave fra familien Sigv. Bergesen. I 1991 fikk domkirken nytt hovedorgel fra Holland. Dette ble i sin helhet bekostet av Stavanger kommune.

Det nye engelske kororgelet ble innviet i 1995, og allerede to år senere hadde en gleden av å ta i bruk cembalo og nytt orgelpositiv. Disse ble finansiert med legatmidler.

Kilder: 
Stavanger Domkor
Etablert/født: 
1928
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 15.05.2014 - 19:48
Oppdatert dato: 01.09.2017 - 06:36
Sist endret av: Joar Kvanvik
Toggle menu