Lærer Anders Fotland fra Egersund satte preg på musikklivet i Sokndal.

Jonas Hovland er en sanger og musiker fra Egersund.

Hans J. Hansen var en musiker, dirigent, komponist og felemaker fra Egersund.

Torvald Fredriksen var tekstforfatter til Egersunds offisielle bysang.

Lærer Kristoffer Flem fra Haram var en stor del av Egersunds musikk og kulturliv. Det var han som tok initiativ til at Egersunds bysang ble skrevet.

Møller Abraham Skogen var viktig for Egersunds kultur og musikkmiljø.

Egersundssangen hadde sin urfremførelse i 1932.

Ellingsens Hotell var i mange år senter for musikk og underholdningslivet i Egersund.

Bergenseren Jacob Friele var svært aktiv i Egersund, som redaktør for “Egersundsposten”, jurist, politiker, turner, samlagsformann, amatørskuespiller og sanger.

Hjalmar Hammer var på sin tid Egersunds eneste profesjonelle skuespiller, og ble husket som svært talentfull. Gjennom sitt virke i hovedstaden, måtte han også ved visse anledninger bruke sangstemmen.

Alv Tengs Zachariassen var født i Egersund, men flyttet til Nærbø i 1960. Her betydde han mye for korps, musikk og revymiljøet.

Chris DeWolf er artistnavnet til Christer L. Slettebø- Thompson fra Helleland.

Toggle menu