Sinsid er et old school heavy metal band fra Haugesund.

Death/thrash metal fra Haugesund.

Martin Mathiesen fra Svelvik var aktiv i Haugesunds sangmiljø.

Sekretær Jacob Blixhavn fra Haugesund var en musikkinteressert mann.

Richard Stange var kjent som en allsidig haugesunder. Blant annet var han kjent som en dyktig amatørskuespiller, oppleser og sanger.

Fri Steel er den bergensbaserte haugesunderen Erik Johan Bringsvor største musikalske prosjekt til dags dato.

Ingarth Folgerø var en idrettsmann, revykunstner og sanger fra Haugesund.

Før advokatkarrieren til haugesunderen Bjørn Ole Vikse tok for mye tid, var han aktiv innen visesang og teater.

Trygve Tvedt Wee var en pedagog fra Haugesund. På 60-tallet hadde han en karriere som barneunderholder og visesanger.

Humphrey Holst Roness (HHR) var en høyt skattet skribent i Haugesunds Avis. Han var full av harmoni, som gjerne kunne bli spredt gjennom sang og musikk.

Gunnar J. Malmin var en norsk –amerikansk dirigent, musikkprofessor og komponist. Av Haugesundsslekt, hadde han god kontakt med gamlelandet.

Som forfatter/poet i Oslo kom Eivind Hauge ikke ut med mye, men navnet ble synonymt med kvalitet. I hjembyen Haugesund var han kjent som “Long Fellow”, en treffsikker tekstforfatter, satiriker, skuespiller og sanger.

Toggle menu