Klara Johannessen var en organist, komponist , pedagog og musikalsk leder fra Haugesund.

Katharinus Middlethon fra Stavanger var en av drivkreftene i Egersunds kulturliv på sent 1800/tidlig 1900-tall.

Alvilde Jensen fra Stavanger var kjent for sitt humoristiske og kunstneriske lune. Hun var i mange år medlem av Stavanger Damekor.

Schola Cantorum er et kor fra Høyland i Sandnes.

Voice of the Soul Choir er basert i Stavanger.

Stavanger damekor ble stiftet 4. juli 1934.

Jæren Ungdomskor ble startet 1. november 1984.

Mastrakoret er et damekor i Rennesøy kommune, men har også sangere fra nabokommunene.

Kvinnekoret Concentus har hevdet seg musikalsk i mange sammenhenger.

Kløverdam er Stavanger sanitetsforening sitt damekor,

Tasta Kvinns ble stiftet i 1995 og består av 10 - 15 glade damer.

Klepp Damekor ble stiftet i 1975 .

Toggle menu