Kina-Kvartetten, senere kjent som Damekvartetten, var et godt avholdt sangkor i Stavangers kirkelige sammenhenger.

Klara Johannessen var en organist, komponist , pedagog og musikalsk leder fra Haugesund.

Katharinus Middelthon (noen steder skrevet som Katarinus,Katrinus, Kathrinus, Catharinus) fra Stavanger var en av drivkreftene i Egersunds kulturliv på sent 1800/tidlig 1900-tall.

Alvilde Jensen fra Stavanger var kjent for sitt humoristiske og kunstneriske lune. Hun var i mange år medlem av Stavanger Damekor.

Schola Cantorum er et kor fra Høyland i Sandnes.

Voice of the Soul Choir er basert i Stavanger.

Stavanger damekor ble stiftet 4. juli 1934.

Jæren Ungdomskor ble startet 1. november 1984.

Mastrakoret er et damekor i Rennesøy kommune, men har også sangere fra nabokommunene.

Kvinnekoret Concentus har hevdet seg musikalsk i mange sammenhenger.

Kløverdam er Stavanger sanitetsforening sitt damekor,

Tasta Kvinns ble stiftet i 1995 og består av 10 - 15 glade damer.

Toggle menu