M.X -Music Experiment var en avantgardeduo fra Stavanger.

I 2000 startet Solveig Nessa og Vegar Hoel et billedkunstprosjekt, som ellers inkluderte performance og musikk.

Håkon Bjorland Hansen er en sanger og musiker fra Njærheim i Hå.

Stian Skagen fra Stavanger er en av de største lydkunstnerne i Skandinavia. Han har samarbeidet med flere band og kunstnere.

Markus Dvergastein Ensemble la fokus på klang og improvisasjon i samspill med konsertomgivelsene.

Ill var et audiovisuelt og antifascistisk støyprosjekt basert i Oslo, med innskudd fra Rogaland.

Bandprosjekt fra Daniel Vrangsinn Salte.

EDB-Klubben er ein serie med konsertar og verkstad for båe dei røynde og nyfikne innan elektroniske instrument med fokus på modulære og semimodulære syntar.

Pia Myrvold ble født i Stavanger 8. januar 1960. Hun er bosatt i Paris. Som kunstner, har hun også vært innom musikkens verden.

Randy Naylor er en amerikansk kunstner basert i Stavanger som ofte bruker musikk i sine prosjekter.

Fri- musikk gruppa Metropolitan Pieces beskrev seg selv som et lydmaleri inspirert av kunstneren Jackson Pollock.

Globox er en duo fra Sandnes.

Toggle menu