Ruth Anne Moen, oppvokst på Strømmen, gjorde en enorm innsats for å bevare Rogalands folkemusikkhistorie.

Martine Skipevåg fra Karmøy sang og spilte torader.

Esther Østby var en mezzosopran fra Stavanger.

Eirik Birkjenes fra Hamrabø var behjelpelig da visesamler Rikard Berge samlet inn stoff i Suldal.

Blinde-Olav var viktig i forfatter/folkemusiker Rikard Berges arbeid med å samle inn stev, viser og slåtter i Suldal.

Lars Sveinungson Lofthus var en bonde fra Suldal, Han ivaretok stev og viser, samt diktet flere selv.

Sveinung Ørekvam fra Ulladalen var en formidler av stevkvad.

Einar Ellgen (født Strøm - Andersen) var en operasanger, arrangør og komponist fra Stavanger. Han lagde melodi til Oslosangen “Vår egen by”.

Den tyskfødte bergenseren Wilhelm August Werner ble ikke bare sett på som vestlandets beste frisør, han var også en populær barytonsanger i Stavanger.

Veijr er ein Bergensbasert kvintett med røter festa i folkemusikk og visesong. Med eit nakent og ærleg lydbilete er lyttaren fri til å drøyma seg vekk i bodskapen via songaren Eir Høydal frå Strand si sårbare røyst og formidling.

Magnus Våge var en lærer, redaktør , idrettsmann , skytter, slektsforsker ,dikter og sanger fra Erfjord.

Hans Hylen var en dikter fra Ryfylke, bosatt i Sauda mesteparten av sitt voksne liv.

Toggle menu