Radio 102 støtter opp om lokale artister i Haugesundsområdet.

Softis med Sennep var en punk fan-zine i Stavanger.

Serina Malmei (tidligere Espeland) fra Bjerkreim var viktig i arbeidet om å ivareta folkeviser .

Lars Berge var med å bevare folkemusikktradisjonen i Suldal.

Bertha Rafdal fra Sauda er en viktig kilde til at flere salmer og folketoner fra Ryfylke har blitt bevart.

Realmusic ble til fordi Stavanger sårt trengte et bookingbyrå/artistformidlingsfirma.

360 Booking & Promotion var et Stavangerbasert selskap som åpnet dørene for lokale artister.

Likvidering var en rockeavis grunnlagt av Harry Nordskog fra Haugesund.

Ruth Anne Moen, oppvokst på Strømmen, gjorde en enorm innsats for å bevare Rogalands folkemusikkhistorie.

Eirik Birkjenes fra Hamrabø var behjelpelig da visesamler Rikard Berge samlet inn stoff i Suldal.

Blinde-Olav var viktig i forfatter/folkemusiker Rikard Berges arbeid med å samle inn stev, viser og slåtter i Suldal.

Lars Sveinungson Lofthus var en bonde fra Suldal, Han ivaretok stev og viser, samt diktet flere selv.

Toggle menu