Orkester dannet av unge musikkinteresserte menn i Haugesund.

Orkester startet opp i 1890. Dette var Olaf Paulus første prosjekt som musikalsk leder i Stavanger.

Orkester dannet av unge musikkinteresserte medlemmer av Haugesund Fjell-lag.

Musikkappelet Lyra var et Haugesundsorkester bestående av svært dyktige utøvere.

Stavangerordfører L .W Hansen (1938-40, 1945) var en av mange kulturelle interesser, da spesielt musikk. Det er han som har æren for at det ble stiftet et symfoniorkester i Stavanger.

Karen Abigael Sømme , "Den blå dame i Sølyst", gjorde en stor innsats for Stavangers kulturliv, da spesielt symfoniorkesteret og konserthussaken.

Gunnar Knudsen var en fiolinist og kapellmester fra Drammen. Under sin periode i Stavanger (1938-1945) var han i stor grad med å bygge opp musikklivet i byen.

Agent Kristian Kyvik fra Haugesund var en dyktig amatørmusiker.

Skomaker Ole Ryan hadde stor interesse for Haugesunds musikkliv.

Ingmann (noen steder skrevet Ingemann) Fotland var en fløytist fra Sogndalstrand, med mange års virke i Oslo.

Kristian Bruun fra Eidsvoll kom til Haugesund på 1900-tallet som kinomusiker.

Hanna Helgeland er en klassisk trent sanger, pianist og skuespiller fra Stavanger.

Toggle menu