Klara Johannessen var en organist, komponist , pedagog og musikalsk leder fra Haugesund.

Hanna Helgeland er en klassisk trent sanger, pianist og skuespiller fra Stavanger.

Elin Overskott var en keyboardist fra Stavanger

Åge "Pippi" Tofte var en sanger og musiker fra Haugesund. Han døde ung i en tragisk ulykke.

Ole Gunnar Hegle er en sanger og musiker fra Hå kommune, med piano som hovedinstrument.

Jacob Hem er en musiker og komponist fra Haugesund.

Håkon Bjorland Hansen er en sanger og musiker fra Njærheim i Hå.

Simon Gilje var en del av Haugesunds musikkliv i tre tiår.

Jacob Kvam var en pianist og sanger fra Stavanger.

Maren Synnøve Stene er en sanger og musiker fra Gjesdal.

Musiker Kristina Rasmila Larsen Rusdal fra Sandnes fikk tidlig en interesse for musikk.

Heine Røise er en musiker, skuespiller og tekstforfatter fra Stavanger

Toggle menu