Christian Magnus Zetlitz var en stavangermann av mange sysler. Han var blant annet musikalsk leder ved Stavangers Klubbselskab.

Bohemian Jazz Club var et senter for swingende musikk og dansetilstelninger i Stavanger på 50-60 tallet.

Jazzmusiker Jostein Hetland har betydd mye for musikklivet i hjembyen Stavanger. Har også vært musikalsk aktiv i Tyskland, og på Sørlandet hvor han nå bor.

SNAKKS er en åpen møteplass på Metropolis for ungdom mellom 14 og 20 år , blant annet med musikalske aktiviteter.

Stavanger Ska, Reggae,Soul & RnB Club ble startet opp på Aktivitetshuset i Løkkeveien høsten 1983.

Viseklubben i Haugesund.

Terje Munthe er en kunstner, oppvokst på Madagaskar og Sauda. Bosatt i Trondheim fra 1982, men nå basert i Stavanger igjen. Han var tidlig en del av Stavangers musikkmiljø.

Rockeklubben Olsen i Sandnes ble opprettet av medlemmer fra Ingenting.

Mariann Bjørnelv , opprinnelig fra Skien, har lang erfaring fra musikkbransjen. , og er svært sentral innen Stavangers musikkkmiljø.

Kontakt-Forum Karmøy var en viktig pådriver for ungdomskulturen under 1970-tallet. De arrangerte mange konserter og visekvelder.

Jæren Viseklubb skal fremme visesang, poesi og forteljing. Klubben skal skape eit aktivt og kreativt miljø for visesangarar, poetar og forteljarar.

Beatleclub (senere Yesterdaymen) er Stavangers Beatles-fanklubb

Toggle menu