Goos ten Napel er en organist, komponist og dirigent fra Nederland, basert i Rogaland.

Fredrik Sagen var en organist, musikkpedagog og klokker fra Hogganvik i Vindafjord, som hadde sitt virke i Stavanger

Thoralf Haugland var en pianist, dirigent, komponist, organist ,operaepititør og kapellmester fra Stavanger.

Gustava Johannessen ble var en sanger fra Haugesund, viden kjent for sin vakre stemme.

Skreddermester Sigurd Eide fra Avaldsnes bemerket seg innen Haugesunds kormiljø.

Lyder Juul var en organist, pianist, sanger og pedagog fra Haugesund. Han fikk stor anerkjennelse innen alle felt.

Karsten Bøe fra Nærbø var en populær spelemann, sanger og komponist i Sandnes- distriktet.

Marius Skadsem var en musiker, komponist og lokalhistoriker basert i Sandnes.

Multimusiker Reinert Nødland fra Stavanger var medlem av korps og orkester miljøet i mange tiår, lengst i Sandnes.

Revisor Adolf Soma var en kjent skikkelse i Stavanger, også innen kor og sang.

Haakon Fotland var en organist, sanger og komponist fra Egersund.

Marit Kristine er utdannet musikk og allmennlærer fra Bergen Lærerhøgskole, basert i Stavanger.

Toggle menu