Ruben Rainer Espelid er en vokalist fra Haugesund.

Fritz Johnsen var en kjent skikkelse i Haugesund, blant annet innen sangbevegelsen.

Kolonialhandler Gustav Styve var aktiv innen korbevegelsen i Haugesund.

Robert Kayser-Olsen fra Haugesund var en sentral skikkelse innen sangbevegelsene i Rogaland.

Agent Valentin Larsen fra Avaldsnes var en sangerveteran i Haugesund.

Anton Knutsen var en musiker og dirigent fra Haugesund.

Odd Cederløv var en sanger og underholder fra Stavanger.

Mercur sang og musikkgruppe var et kjært kulturtilbud på Tjensvoll.

Thorleif Aase var en sanger og musiker fra Haugesund.

Ole Gunnar Hegle er en sanger og musiker fra Hå kommune, med piano som hovedinstrument.

Håkon Bjorland Hansen er en sanger og musiker fra Njærheim i Hå.

Musikk - og sanggruppe fra Haugesund.

Toggle menu