Phoenix fra Lura og Ganddal døpte sjangeren sin «heavenly metal». De var aktive på 80/90-tallet.

Theodor S.Rimestad var 14 år da familien emigrerte fra Nærbø til USA. Her ble han senere professor i musikk ved Augsburg College. Han skrev og oversatte salmer.

Forfatter Ragnhild Antonia Maria Foss fra Sokndal oversatte flere salmetekster til norsk.

Gunhild Rønning, født Rasmussen, var en sanger, musiker og korpsdirigent, født i Stavanger. Hun gjorde grammofoninnspillinger.

Julia Bruns er en musikalartist, låtskriver og musiker fra Stavanger.

Sverre Undheim,keyboardist / organist / sanger fra Nærbø.

Menighetsmisjonen i Haugesund sitt musikklag.

Indremisjonen var det sterkeste religiøse organisasjonen i Haugesund. Med bred virksomhet hadde de også en egen musikkforening.

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Geir Normark er en bluesartist og komiker fra Stavanger.

Snekkermester Lars Sæbø var en kjent skikkelse i Stavangers kristelige sangmiljø

Sven Oftedal Wetteland fra Stavanger, som i ung alder dro til USA, var en mann av mange kunstneriske interesser, deriblant sang og musikk.

Toggle menu