Lars Berge var med å bevare folkemusikktradisjonen i Suldal.

Danseorkester fra Sauda som var aktivt på 60-70 tallet. De var kjent for å holde høy standard, og evne til å fornye seg.

Ruth Anne Moen, oppvokst på Strømmen, gjorde en enorm innsats for å bevare Rogalands folkemusikkhistorie.

Petter Strømsing, også kjent som “Peder” og “Per”, var en sagnomsust spelmann, som ble født og hadde sine første leveår i Skjoldastraumen.

Free Fantasy var et allsidig danseband som skapte musikkglede i Sokndal.

Spelemannslaget i Strand.

Folkemusikkarkivet for Rogaland (RFA), Ryfylkemuseet, har innsamling, katalogisering og formidling av folkemusikk og folkedans som arbeidsfelt.

Olav J. Bråtveit var en felemaker og spillemann fra Suldal.

Thorvald Oftedal var en verkstedeier og musiker som fikk stor betydning for musikklivet på Sandnes, der han er blitt kalt «musikkens far». Han regnes som grunnlegger av både orkester- og korpsmusikken på stedet,og aktiv i Sandnes Orkesterforening, nå Sandnes Symfoniorkester.

Et allsidig orkester fra Stavanger som spiller på alle strenger.

Jærbelgen Trekkspelklubb er eit gammeldans orkester frå Jæren/Rogaland .

Blue Moon ble startet helt tilfeldig i 1984.

Toggle menu