Menighetsmisjonen i Haugesund sitt musikklag.

Indremisjonen var det sterkeste religiøse organisasjonen i Haugesund. Med bred virksomhet hadde de også en egen musikkforening.

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Geir Normark er en bluesartist og komiker fra Stavanger.

Sven Oftedal Wetteland fra Stavanger, som i ung alder dro til USA, var en mann av mange kunstneriske interesser, deriblant sang og musikk.

Alvin Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund

Overture var et gospelrockgruppe fra Bryne.

Sindre A. Eide fra Stavanger har drevet med sang og musikk hele sitt liv gjennom sin mangeårige prestetjeneste.Han var tensingkoret Sky Sings grunnleger.

Musikklag på Finnøy.

Lars Henrik Bendiksen var en salmedikter basert i Stavanger.

Forfatter og journalist Alfred Hauge fra Finnøy skrev flere sanger/salmer.

Henrik Andreas Bårdsen Dybdal, også kjent som Henrik Andreas Baardson Asbjørnshaug, var en bonde og markant kristelig personlighet fra Skjold. Han skrev også flere sanger.

Toggle menu