Phoenix fra Lura og Ganddal døpte sjangeren sin «heavenly metal». De var aktive på 80/90-tallet.

Odd Utgaard var en dyktig kornettist, født i Stavanger, som gjorde grammofoninnspillinger.

Gunhild Rønning, født Rasmussen, var en sanger, musiker og korpsdirigent, født i Stavanger. Hun gjorde grammofoninnspillinger.

Sverre Undheim,keyboardist / organist / sanger fra Nærbø.

Torfinn Thorsen er en komponist, musikkprodusent og musiker fra Randaberg som solodebuterte i 2018

Menighetsmisjonen i Haugesund sitt musikklag.

Indremisjonen var det sterkeste religiøse organisasjonen i Haugesund. Med bred virksomhet hadde de også en egen musikkforening.

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Geir Normark er en bluesartist og komiker fra Stavanger.

Sven Oftedal Wetteland fra Stavanger, som i ung alder dro til USA, var en mann av mange kunstneriske interesser, deriblant sang og musikk.

Alvin Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund

Overture var et gospelrockgruppe fra Bryne.

Toggle menu