Tjessem, Børge

Ei felles grind

[2009]

Måsvær, Leif

Ein nye dag

[199?]

Bryn, Anne Berit

Anne Berit

[1988]

Tasta barnegospel

Det store rare huset

[2008]

Jonassen, Reidar

Skuta uden kjøl

2010

Stavanger Gospelkor

A touch from up above

1994
Toggle menu