Lars Kolbein Haga

Organist basert på Sandnes.

Lars Kolbein Haga (fødd i Stavanger 1952) er utdanna som kantor og organist med Bjørn Boysen som orgellærar ved Noregs musikkhøgskule, Oslo, og seinare med Finn Viderø, som dansk statsstipendiat i solistisk orgelspel ved Det kgl. danske musikkonservatorium, København. Studiene blei avslutta med solistdebutar i København og Oslo hausten 1976.

Med hjelp av statlege og andre offentlege stipendium har han seinare gjennomført improvisasjonsstudier med Johannes Ernst Köhler ved Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, DDR. 

Vidare har han gjennomført praktisk-pedagogisk seminar i universitets- og høgskulepedagogikk i regi av Noregs musikkhøgskule og med lærekrefter frå Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Han har vore organist og kantor i Den norske kyrkja i 25 år.

Kolbein Haga har vore fyrsteamanuensis i orgel- og kyrkjemusikk. Han han var medansvarleg for kyrkjemusikarutdanninga ved Universitetet i Stavanger / Musikkonservatoriet i 20 år.

Han vidare arbeidd som prosjektleiar for kyrkjemusikk og rekruttering i KA; Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon, sentralt i Den norske kyrkja.

Kolbein Haga har gitt konsertar, gjort plateinnspelingar og hatt radiotransmisjonar i Norden, Baltikum, Sveits, Nederland, Storbritannia og Tyskland. Som utøvar har han profilert seg som tolkar av eldre musikk med vekt på den nordtyske orgelbarokken og Bach, samt nordiske komponistar frå våre århundre.I 1985 framførde han Bachs samla originalverk for orgel over 15 konserter i St. Petri kyrkje, Stavanger. I 1987 framførde han det meste av Buxtehudes orgelverk over 7 konsertar i St. Svithun katolske kyrkje, Stavanger. Vidare har han urframførd ei rad tingingsverk frå nordiske komponistar.

Han har hatt ei lang rekkje oppdrag som orgelbyggkonsulent, som rådgjevar vedrørande kompetanseevaluering og kyrkjemusikkspørsmål på eit breidt område.

Kolbein Haga har vore kunstnarleg og administrativ leiar for Norsk orgelfestival frå 1990 til 2015.

Han er heiderslem av Norsk orgelfestival, fri kunstnar, orgelkonsulent og rådgjevar for kyrkjemusikk.

Profesjonelle tilknytingar: CREO / Forbundet for utøvande kunstnarar og pedagogar / Tilslutta Landsorganisasjonen i Noreg (LO), Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk orgelkonsulentforening, assosiert med KA, arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder.

Discografi:  Bachseptologien 1987- 2022 på historiske orgel eller på instrument med ulik grad av replicakarakter: PSC 1038 frå Christian Müllers opus optima i Amsterdams Waalse Kerk, PPC 9032 frå St. Svithun; Stavanger doms Reil opus I , PPC 9038 frå Godtfred Silbermanns opus optima i Freibergs (Sa.) Petri-Kirche, EUCD 89 / ISRC NOMVA 1689 frå schnitgerorgelet i Groningens Martinikerk, EUCD 110 / ISRC NOMVA 1710 (dobbel-CD) frå Stavanger doms Reil opus II. saman med Ivar Mæland på ahrendorgelet i Udland kyrkje, Haugesund, samt EUCD 118 /ISRC NOMVA 2218 frå det hildebrandt-inspirerte orgelet i Lura kyrkje, Sandnes, Jehmlich Orgelbau Dresdens opus optima.

 

 

Spotify: 
Video: 
Vedlegg: 
VedleggStørrelse
PDF icon 220601_sa_-_skattejakt_i_musikken.pdf271.38 KB
Lars Kolbein Haga
Etablert/født: 
1952
Aktive fra/til: 
1971
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Kolbein Haga

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 03.03.2022 - 20:57
Oppdatert dato: 13.03.2023 - 15:21
Sist endret av: Joar.Kvanvik
Toggle menu