Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Andreas Ege Larsen var kjent som en dyktig fiolinist i Stavangertraktene. Han omkom under en ulykke i ung alder.

A Ege Larsen gledet mange med sitt fiolinspill på «Promenaden» , samt ledet sitt eget orkester. Ege - Larsen var også styremedlem i Stavanger Musikerforening. Han spite i foreningens orkester, som ble til Stavangers første symfoniorkester.

Andreas Ege Larsen døde sammen med sin forlovede Else Ellefsen og en småbarnsfamilie under en gasslekkasjeulykke i 1941. De hadde da vært på overnattingsbesøk hos ekteparet Henrik og Else Friis Thomassen. Han ble 30 år gammel.

Kilder

Stavanger Aftenblad

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙