Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Anders Lunde (1884 - 1975)

Etablert/født: 1884
Virksom: 1884 -1975

Ein av fleire liksyngjarar frå Suldal, det skal vera fleire songarar og spelemenn i slekta

Fra Suldal i Ryfylke. Var mykje brukt som songar både til bryllaup og gravferd. Tradisjonen med bruk av "liksongarar" heldt seg lenge i Suldal og han høyrde til siste generasjonen av slike. Liksalmane skulle syngjast på ein særeigen måte, langsamt med mykje utkrotningar på melodien. Ein måtte og bruke stemmen på ein spesiell måte, då songjen skulle høyrast over lange avstandar. Opptaket av "O verden hav da gode nat" med Odd Mehus, Per Vetrhus og Anders Lund er frå 1948

Kilder

Tove Solheim

Folkemusikkarkivet for Rogaland