Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Forfatter ,tegner og låtskriver fra Stavanger.

Andreas Jacobsen (Ajax) ble født 6. februar 1909 i Vinkelgata 16, omtrent midtveis mellom Pedersgata og Fiskepiren i Stavanger, og mange av historiene hans er hentet fra dette området. Her bodde han til han var 14 år gammel, deretter flyttet familien til Våland. Ajax var en beskjeden person, og han vokste opp i et religiøst hjem. Senere i livet bodde han i Holbergsgata og Brønngata. Egentlig ville han bli tegner, men det kunne han ikke livnære seg som i de harde 1930-årene. Derfor begynte han 16 år gammel som bud i Det Stavangerske Dampskibsselskab, der han ble værende til 1976, til sist som personalsjef.

Han er mest kjent for å skrive bøker. Vi kjenner historiene om Johanna og Broremann. Johanna het først Randi. I de bøkene vi kjenner, skrev han gatemål, men helt fram til 2. verdenskrig skrev han bokmål.

Den første teksten stod i avisen 8. september 1934 under pseudonymet Jacob, som ble til Ajaks, før han slo seg til ro med Ajax. Etter kort tid begynte Stavanger Aftenblads tegner Henry Imsland å illustrere epistlene, og de ble meget populære innslag i avisen

I 1938 kom hans første epistel om "Ongane i gadå" ut i Stavanger Aftenblad. Han var en habil tegner, og illustrerte sine første artikler selv. Alle de kjente skikkelsene hans holder til i Storhaug bydel; Pitter, Marthon, Gustav, Johanna og Broremann, frøken Sørensen, fru Mortensen, far te ann Marthon, Gundersen, Haisen og Jenny og mange flere.

Ajax`s styrke som skribent lå i hans utrolige observasjonsevne og hans språklige evne til å gi presise uttrykk. Han sto midt i blant oss, kjente oss, og lot oss føle gjenkjennelsens glede. Han ble vår fellesnevner, språklig så vel som menneskelig. På sitt vis skapte han en kollektiv lokal identitet og forankring.

De første historiene handlet om folk og samfunn i Stavanger i 1930-årene. Han hentet stoff fra hverdagen. Var det noe nasjonalt eller internasjonalt som skulle fortelles ble det sett fra Pedersgata. Han skrev folkelige bøker med lett gjenkjennelige tema, og det blir sagt at han berget stavangerdialekten. Dialekten kom gradvis inn i epistlene, og Jacobsen er uten tvil den som sterkest har bidratt til å bevare stavangerdialekten også som skriftspråk. Ajax laget også visetekster, blant annet «Det e sjynt å kjøra buss», «Hyttå på Bersagel» og «And i Breiavann».

Rogaland Teater har vist forestillingen "Gudlabadne te na mor" fire ganger. Stykket hadde urpremiere 2. juledag 1957. Tolv år senere, i 1969, ble det satt opp for andre gang. Tredje gang, 16 år etter, i Atlantic Hall. Premiere 17. mai 1985. Fjerde gang, 18 år etter, premiere 8. mars 2003. Gudlabadne ble umiddelbart en suksess da det ble satt opp. Første gang ble det spilt 64 forestillinger og ble sett av 20 000 publikumere. Siden har det vært en suksess. Gudlabadne ble skrevet på bestilling av tidligere teatersjef Bjørn Endreson. Det var fort gjort, fortalte Ajax, som brukte 14 dager på å skrive stykket. Selv karakteriserte han stykket som en samling gags, der den gode replikken er det sentrale, og hvor det er like spennende hver gang om replikken sitter som den skal.

Andreas Jacobsen mottok kulturpriser fra Stavanger kommune, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Stavanger Presseforening. Han ble kåret til “Årets siddis”, og 1985 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Atlantic Hotel har opppkalt en kafé etter ham. Han ga ut ti bøker.

Verker
Bøker
* Ongane i gadå, Stavanger 1943
* Slage' på Parra, Stavanger 1943
* Hestalort og mannskor, Stavanger 1974
* Sokkaseg og hjertelag, Stavanger 1977
* Sengeplass te adle, Stavanger 1984
* Midt iblant oss, Stavanger 1984
* Heia Gundersen, Stavanger 1984
* Johanna, Broremann og frk. Sørensen, Stavanger 1988
* Far og mor te an Marton, Stavanger 1988
* Maktå på Straen (prosaisert utg. av Leiv Isaksens folkekomedie), Stavanger 1988

I 1994 ble boken "Gla`e ongar og fine folk" utgitt av Dreyer Bok.

Skuespill
* Det smedle på Skansen, uroppført 1957
* Gudlabadne te na mor, uroppf. 1957
* Storm i et Norgesglass, uroppf. 1962

Sine siste år tilbrakte han på Solvang Aldershjem. Andreas Jacobsen (Ajax) døde 18. mars 1995, 86 år gammel.

Bildegalleri

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙