Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Bernt Nagell Westre (1921-2011)

Etablert/født: 1921

Folk/visesanger fra Haugesund.

Bernt Nagell Westre ble født i Haugesund 16.6 1921, som den yngste av tre brødre. Moren het Agnes (f. Aasland). Faren Bernt Nagell Gudmundsen Westre, var byggmester. Siden det var trange tider i 1923, dro faren som så mange andre til New York for å skape et bedre livsgrunnlag. Da han imidlertid døde 13. 1 1927, ble familien splittet. Nagell vokste opp på barnehjem i Haugesund sammen med broren Karl.

Som tenåring dro Nagell til sjøs på «Sofie Bakke», som hovedsakelig var en trelastbåt. Han mønstret av like før krigsutbruddet i Norge. På denne tiden hadde han diverse jobber rundt forbi i landet, bla. som lensmannsbetjent på Jæren. Etter krigen vendte han tilbake til hjembyen.

Til sjøs lærte Westre å spille gitar og munnspill. Han begynte å opptre i forskjellige forsamlinger med sang til eget gitarakkompagnement.

Mange år før Dylan festet Nagell munnspillet til gitaren med et stativ selvbygget av diverse kontorrekvisita. Noen stor gitarist ble han aldri, siden instrumentet på den tiden gikk lite påaktet hen utenfor jazzkretsene. Ellers ble den helst brukt som klimprende tonefølge til enkle tekster. En skade i armen gjorde etter hvert vanskeligere for ham å spille gitar. Dermed ble akkompagnementet deretter overlatt til sønn og sønnesønner.

Repertoaret besto av tekster av bla. Kolbein Falkeid og Jakob Sande. Andre bar preg av å ha vandret fra øre til munn. Nagell gikk aldri av veien for å tilpasse tekst eller melodi etter sitt eget hodet. Han representerte folkemusikk i beste tradisjon. Men hans store styrke lå i å formidle visesang til tilhørerne med sin innsikt, livserfaring og innlevelse.

Bernt Nagell var far til Bernt Øyvind Westre, som blant annet ble kjent for låta "Hillevågsskjevå"