Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

B.M. Vold kom til Haugesund i 1856, der ble deres første apoteker. Han ledet byens Hornmusikkorps, og stiftet også sitt eget mannskor.

Vold var en meget sang og musikkinteressert mann, og bidro mye til veksten av akkurat dette i Haugesund. I 1868 dannet han et kor bestående av 12 mann, hovedsakelig håndverkere. Blant disse var: skreddermester Holger Dueland, konditor Knudsen og urmaker E. Olsen.

Øvingene ble holdt hjemme hos apotekeren, og repertoaret besto av lettere svenske folkeviser. Koret hadde aldri noen offentlig opptreden, siden de ble oppløst allerede i 1870.