Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Bore Skulekorps

Etablert/født: 1974

Skulekorpset på Bore.

På styremøte 4 februar 1974,til foreldrerådet ved Bore Skule blei det foreslått av rektor Haaland å starte skulekorps.

På foreldre møte 29 april 1974 blei det vedtatt å starta Bore Skulekorps.Det ble satt ned ett arbeidsutvalg,som skulle fungere som styre inntil korpset var ett faktum.
Disse var med i utvalget:Formann-Jånn Vårli,Nestformann-Kari Reve,Kasserer-Svein Hodne,Sekretær-Reidar Harberg,Styremedlemm-Martin Langholm og Kari Hodne.

35 av elevane frå 3-4 og 5 klasse var interesserte i å væra med.
Jan Rindal og Stein Rakknes var villige til å ta seg av instruksjonen uten godtgjørelse.

Arbeidsutvalet arva ei bankbok til eit nedlagt foreldrelag på 138kroner og 20 øre,Litt pengar hadde dei,og åpna konto i Klepp Sparebank.Men instrumenter er dyrt,så her trengtes mye mer penger.Samtlige medlemmer i arbeidsutvalget stilte som kausjonister,å fekk låne 10 000 kroner i Klepp Sparebank,samt 20 000 kroner i Bergen Bank.
Når arbeidutvalet visste at dei var med i budsjettet for 1975,bestillte dei instrumenter.

Den 27 November var den store dagen.Då møtte 35 spente elevar opp å fekk utdelt instrumenter,Jan Rindal blei dirigent

Den 10 februar blei foreldra innkalla til møte for å velja styre i Bore Skulekorps.
Det første styret i Bore Skulekorps besto av følgende personer:Formann-Jåhn Vårli,Styremedlemmer-Arvid Fredriksen-Ingvar Borsheim,Ellen Laland og Kjell Rott,Varamedlemm Torolf Reve.

Så sette innsamlingsauksjonen i gang,å låna blei nedbetalte etter ett år

Våren 1975 deltok korpset i oppmarsj ved jærstevnet,men ikkje på konserten,Første musikalske opptreden var jærkonserten hausten 1975

Uniformer ble skaffet til veie før 17 mai 1976
Fana blei ferdig til 17 mai 1980.
Ideen til motivet kom til etter ein konkurranse blant medlemmene.

Første lengre turen som korpset var på,var til Eidskog 16-21 juni 1977.
Seinare har det blitt mange turer både til utland og innland.Korpset har vore på turer bl,a i England Holland Østerike mm.

PÅ det meste var Bore Skulekorps ca 60 medlemmer.
Tallene på antall medlemmer har variert.
Etter flere år med nedgang,blei hausten 1999 eit vendepunkt med 28 nye aspiranter

Bildegalleri

Lenker

Kilder