Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Christian Fredrik Lund (1689-1732)

Etablert/født: 1689
Virksom: 1702 -1729

Christian Fredrik Lauritsen Lund (noen steder skrevet som Kristian) var kirkeorganist i Stavanger fra 1702 til 1729.

Christian Fredrik var sønn av organist Laurits Lauritsen Lund. Etter faren døde, giftet moren Christina seg med den nye organisten Mikel Jakobsen Sadolinus.

Etter Sadolinus dødsfall, skal ikke Christina Friborg vært ivrig etter å gifte seg igjen. Dermed er det trolig at Christian Fredrik overtok stillingen etter stefaren allerede da han var 13 år gammel i 1702. Men den offisielle stillingen mottok han ikke før 1707.

Som de tidligere organister, møtte Lund konkurranse fra frie musikere. Men Christian Fredrik lagde en avtale med noen konkurrenter at han skulle la være å spille å gi dem fritt leide, mot at han skulle få noe av inntektene deres. Gjennom dette fikk Lund mer kontroll på markedet.

Christian Fredrik Lauritsen Lund var en mann av økonomist teft, og søkte i 1711 lønnsforhøyelse, med støtte av byfogden. Men det skal midlertidig ikke ha gått gjennom. Samtidig søkte han om enerett til å holde håndkverner i Stavanger, samt tilbød seg å jobbe som tollbetjent.

Christian Fredrik skal ha inngått et svært heldig ekteskap i 1712, og utviklet et velstående hjem i Strandgata.

Lund skal også ha vist seg kreativ når det gjaldt å skaffe seg penger. Men han ble ikke støttet i alt, og i pressen ble det skrevet at den unge mannen breiet seg med en viss frekkhet i 1719. Blant annet anklaget organisten noen fra Stavangers rikere slekt for å ha overfalt og skadet ham. Christian Fredrik skal ha hatt vitner til dette, men de anklagde blånektet, og ble frifunnet.

Da skolen slet med å få undervisning i sang og musikk, tilbød Christian Fredrik sine tjenester. Kirken skal derimot ikke ha gitt sin orgelmester tillatelse til dette.

Christian Fredrik fikk stilling som møller i 1720. Han ble og forpakter av skatt i Jæren og Dalane, samt senere i Stavanger. Han fikk enerett som malt og grynmøller. Ellers fik han gjennom et forslag om brannkasse i Stavanger.

Det var nok ikke bare innen økonomi Christian Fredrik var flittig, for i 1721 ble han dømt for å gjøre sorenskriverens datter gravid. Det ble en saftig bot, selv for en mann som på denne tiden var bra bemidlet.

Christian Fredrik var far til den sagnomsuste Christine Friborg Lund. Hun tok stillingen hans grunnet sykdom i 1729, 14 år gammel. Men Christian Fredrik skal ikke ha dødd før 1732.

Kilder

Festskrift ved Stavanger kantor- og organistlags 50 års jubileum