Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Feiende flotte øvingslokaler/lydsuiter i Stavanger.

Concord Stavanger består av 8 øvingsrom tiltenkt musikkrelatert virksomhet i Sandvigå 7 i Bjergsted, Stavanger. Stavanger opplever stor mangel på arbeidsrom knyttet til musikk, en kulturpolitisk floke somnå løses ved hjelp av nasjonale, kommunale og private midler. Byggeprosessen gjennomføres av lokale entrepenører som, i tillegg til å stå for utbygging, er med på å forme prosjektet. Rommene er allment tilgjengelige for leie.

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙