Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Folkerepublikken Jæren

Ungdoms-musikal i regi av Time kulturskule.

Musikalen "Folkerepublikken Jæren" noko så sjeldan som ein humoristisk samfunnsdystopi. I handlinga møter vi den snille og koselege ordføraren i den ny-etablerte storkommunen på Jæren. Det ser rett og slett ut til at det har rabla for han og med hjelp av relasjonar i utlandet klarer han å etablera Folkerepublikken Jæren. Her skal dei gamle jærske verdiane og det gamle jærske språket hentast fram igjen, og mobiltelefonar og datamaskinar er forbodne for alle som ikkje høyrer til styresmaktene. For å verna seg mot «byasane» og fienden i nord, blir det reist ein mur ved Skjævelandsbrua som folket ikkje får lov til å passera…...... Veit du eigentleg korleis ein skal snakka her på Jæren - Eller treng du eit lite kort-kurs i skikkeleg Jærsk ordbruk via ordføraren sin nye språkskule?«Skurtrøsjar – Briusand – Vigrest – Onnai – Krettursle – Rennedrev - Giulerøde»

Kilder