Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Georg Egenberg var en høyt aktet mann i Stavanger for sitt arbeid innen skole , kirke , misjon og ikke minst musikklivet.

Georg Egenberg var født og oppvokst i Stavanger. Han tok lærerskole i Stord, og sangundervisning i Stockholm under professor Angelini. Georg tok logopedutdanning i Sverige og Danmark. Mange fikk stor glede og inspirasjon av å ha ham som lærer ved flere skoler, elever så vel som kolleger. Han holdt virke som logoped etter pensjonsalder.

Egenberg underviste i stemmebruk ved misjonsskolen, hvor han også dirigerte et kor som dro på turneer. Georg var kjent som en inspiriende dirigent for Stavanger Handelsstands Sangforening, hvor han introduserte dem for nye sangmetoder og tolkninger. Han ledet også Kampen kirkekor og flere skolekor.

Georg Egenberg var aktivt motstandsmann under andre verdenskrig. Han ble holdt fanget på Victoria Terrasse og satt ett år på Grini frem til frigjøringen i 1945.

Georg Egenberg var kjent som en fargerik personlighet med sterke meninger, som han kunne være villig til å endre. Han hadde en stor interesse for sin kristne tro, kunst, musikk og litteratur. Han viste stor nestekjærlighet for sine elever og familie.

Bildegalleri

Kilder

Stavanger Aftenblad

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙