Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ingolf Mikal Steensnæs var en organist, pianist og dirigent fra Haugesund. Han var blind fra barnsben av, og hadde et nesten 40 år langt virke som musiker.

Ingolf Steensnæs fikk en hard barndom, da han gradvis begynte å miste synet i en alder av ni år. Tre år senere var han helt blind. Undervisningen foregikk derfor på blindeskoler i Klæbu og Trondheim.

På blindeskolen fikk Ingolf blant annet undervisning i musikk. Det viste seg at han var svært talentfull innen dette feltet.

Etter endt utdannelse i 1915, vendte Steensnæs tilbake til Haugesund. Her fikk han sin første jobb som kinopianist. Samtidig fikk han engasjement som organist ved Metodistkirken og Odd Fellow losjen. Karrieren som kinomusiker varte bare et halvt år, før Ingolf viet seg helt til orgelet og musikkundervisning. Han ledet også Metodistmenighetens blandede kor

Ingolf Steensnæs var en svært dyktig musiker, og fungerte ofte som konsertpianist i Haugesundsområdet, som regel i felleskap med fiolinist Anders Soland. Disse parhestene opptrådte ved både festlige og sørgelige anledninger i omtrent 40 år. Steensnæs døde 2. mars 1953, 59 år gammel.

Kilder

Kim va det?- Tor Inge Vormedal

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙