Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Jens Marius Giverholt var en sangtekstforfatter oppvokst i Stavanger.

Jens Marius Giverholt var født 1848 i Bergen, men familien flyttet senere til Stavanger. I 60- årene var han elev ved Kongsgård, og gikk i samme klasse som Alexander Kielland. Flere år senere skal Giverholt ha vært inspirasjon for “Lille Marius” i romanen “Gift”.

Jens Marius Giverholt ble student i 1864, og avla teologisk embedseksamen i 1873. I stedet for å bli prest ble han forkynner i Kristiansands Indremisjonsforening. I 1877 meldte han seg ut av statskirken og stiftet samme år Den Evangelisk Lutherske Frikirkes menighet i byen. Giverholt ble den første forstanderen i menigheten. Han var i byen i fire år til før han dro videre til Trondheim hvor han virket som forkynner.

I 1876 gav Giverholt ut sangsamlingen Lammets Pris. Sange for Søndagsskolen etc., en sangbok med rundt 200 sanger der mange var skrevet av ham selv. Som tittelen sier var sangene primært tenkt brukt søndagsskolen, men de ble også mye brukt ellers. Giverholt regnes som en av pionerene i norsk søndagsskolearbeid. Flere av sangene hans ble med inn i det som ble Frikirkens første salmebok, og han var også representert i Landstads reviderte salmebok og i Norsk Salmebok og Norsk salmebok 2013 med en salme han hadde oversatt.

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙