Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Etter et langt virke i Porsanger, hvor Jens Otterbech var en dedikert talsmann for samebefolkningen, måtte han flytte til varmere trakter grunnet helseproblemer.

Fra 1907 til 1919 var Otterbech kapellan i Randaberg, før han måtte avtre grunnet sykdom.

Jens Otterbech spilte piano og sang. Han skrev flere salmer.Han er hedret med Jens Otterbechs vei på Tasta i Stavanger.

Kilder

Tasta Historielag

Lundes sang- og salmeleksikon : bakgrunnen for sangskattene fra kirke og bedehus