Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Kongsgata Musikk & Media er i regi av Frelsesarmeen i Stavanger,og er et musikktilbud for vanskeligstilte.

Kongsgata Musikk & Media er et rusfritt fritidstilbud til personer over 18 år som har/har hatt et rusproblem, lettere psykiske lidelser, sosial isolasjon, kriminalitet, asylsøker eller av andre årsaker har behov for dette tilbudet.

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙