Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ludolphus Wilckens

Virksom: 1622

Ludolphus Wilckens (sannsynligvis fra Tyskland) var Stavanger domkirkes første «aargelist»/ «organmester».

Lite vites om Wilckens. Han ble funnet i rettsprotokollene i 1623, men holdt mest sannsynlig til i Stavanger før kirkeorgelet ble bygget i 1622. Kan ha vært domorganist i Bergen i 1620. Årslønnen for organisten skal ha vært ti spesidaler. Halvparten av disse ble innkrevd av menigheten ved jul, den andre ved jonsok.

I 1623 skal Wilckens ha fortollet 1. anker risvin, 14 kanner vinsek, øl og 7 kanner brennevin. Det skal ha falt et trusselmål mot huset hans i 1627 i sammenheng med et gjestebud. Det kan tenkes at han og familien drev en skjenkestue.

Wilckens nevnes som organist også i 1634. Døde trolig før 1645. Han kan ha studert under Jan Pieterszoon Sweelinck , som hadde et nært forhold til Kiespenning , bygger av Stavangers nye kirkeorgel. Han kan dermed ha vært et bindeledd her.