Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Magnhild Mo er en allsidig musiker fra Stavanger.

Magnhild Mo er en allsidig musiker som spiller på mange strenger – og tangenter- bokstavelig talt. Men det er cello som er "hennes" instrument. Magnhild har sin utdannelse fra musikkinstitusjoner i Stavanger, Malmø, Stockholm og Basel. Hun har arbeidet I Stavanger Symfoniorkester i mange år, vært Distriktsmusiker i Sunnhordland, Musikk og dramalærer v. Solborg folkehøyskole. For tiden har hun sitt daglige virke som Kantor i Bekkefaret menighet i tillegg til freelancespillingen.

Magnhild er også en mye brukt studiomusiker, kammermusiker, lovsangsmusiker, dirigent og foredragsholder. Magnhild turnérer bl.a. sammen med musikeren/presten Ola Ohm med bl.a. programmet ”Håp” og hun er medlem av gruppene ” Te i Sahara” og Lovsangsgruppen Misjra. Disse har også gitt ut CD-er.

Se også: Familien Mo

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙