Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Mannskoret Vibran fra Haugesund.

Mannskoret Vibran er en spesiell samling livsglade menn, - forskjellige, men med flere samlende interesser. Fremst blant dem står korsangen.Medlemmene setter også pris på den gode historie, den lattervekkende replikk og broderlig fellesskap rundt bordets gleder, - blant mye annet.

Koret beskriver seg selv som muntert seriøse brødre hvor fellesskapets mål er rettesnor, - mål som er nedtegnet i korets lover og vedtak. Sentralt i arbeidet står korets styrende organger. Målstyrt arbeid gjennom lengre tid har gitt oss styrende organer de er stolte av.

Sentralt i arbeidet står også dirigenten. Han har kontakt med alle på hver øvelse og hver opptreden. Han slår ikke først og fremst takten, men er en musikalsk leder som utløser felles skapende energi, synergi.

Historikk.

I slutten av 50-årene var rekrutteringen til noen av byens mannskor heller liten. Det resulterte i at medlemmene av Mannskoret Karmsund stiftet 16.juni 1926, og medlemmene av Mannskoret Haugarland, stiftet 2. mars 1933, ble enige om å slå korene sammen.
Det er bakgrunnen for at Mannskoret Vibran ble startet i 1960. Det eldste korets stifelsesdato regnes som stiftelsesdato for koret.

Lenker

Kilder