Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Nils Birkenes (1893-1972)

Etablert/født: 1893
Virksom: 1893 -1972

Var fra Hamrabø i Suldal

Flyttet seinere til sauda. Han lærte mykje viser av far sin, Erik Byrkjenes som var rekna som ein av storsongarane i bygda på den tida.

"Nystev" opptak 23/9-1963

Deet har vore mykje stevjing i Suldal i tidlegare tider. Steva her er alle lokale, og viser til folket på gardane oppetter dalen. Både når deet gjeld tekstar og melodiar innan nystevtradisjonen kan vi elles merke slektskap med nabo-områda Telemark og Setesdal. Ein rekner med at desse Suldalssteva er dikta ein gong kring 1840.

Nils Birkenes song viser som var kjende over store delar av landet, som skillingsviser om tjuveri og dødsdom og sørgjelege kjærleikshistorier. Men han hadde og viser og stev med lokale tekster.

Kilder

Ruth Anne Moen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙