Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Disponent Olaf Risøen fra Haugesund blir først og fremst husket som pressemann. Han var interessert i skuespill, hvor det tidvis måtte synges, selv om sangstemmen ikke skal ha vært blant de beste.

Olaf Risøen var en ekte haugesundsgutt, og engasjerte seg innen flere felt innen lokalsamfunnet. Gjennom sitt virke i Godtemplarlosjen var han med å stifte byens første dramatiske selskap.

Olaf Risøen skal ikke ha vært kjent for å være så mye til sanger. Men det skal ha skjært i bassen hans noen ganger, blant annet i stykket “Narret i april", hvor det ble fremhevet hvor surt han sang. Som skuespiller, skal Risøen ha vært en publikumsfavoritt.

Bildegalleri

Kilder

Haugesunds Avis

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙