Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Skomaker Ole Ryan hadde stor interesse for Haugesunds musikkliv.

Ole Ryan kom opprinnelig fra Helgeland, og begynte sitt virke i Haugesund som ung mann. Her var han svært aktiv innen musikklivet fra 1898 til 1933.

Ryan spilte klarinett i flere Haugesundskorps, som Musikkappelet Lyra og var en høyt skattet kontrabassist i orkesterforeningen. Han skal også ha hatt et eget danseorkester.Ryan var en del av Festivteten Kinos Forsterkede Kino- ensemble. Sønnen Ottar Ryan var også svært musikalsk aktiv.

Kilder

Haugesunds Avis

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙