Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Osmund Haugen var en klassisk utdannet sanger fra Haugesund.

Haugen fikk sin første sangundervisning av Elin Hestflått på musikklinjen ved Skeisvang videregående skole. Han gikk på Toneheim Folkehøgskole på Hamar med Njål Thorud som sanglærer, og var 2003-2007 student på Musikkonservatoriet ved Høgskolen i Agder, Kristiansand, under veiledning av Poul Erik Hansen og Neil Mackie.

Osmund sang i Kristiansand Solistensemble og var regelmessig vikar i Det Norske Solistkor i Oslo under ledelse av Grete Pedersen. Sommeren 2007 var han med på å framføre Johannespasjonen av J.S. Bach på Gloppen Musikkfest i Sogn og Fjordane under ledelse av den kjente tyske sangeren og dirigenten Peter Schreier.

Han var ansatt som sanglærer ved Haugesund kulturskole, dirigerte skolekorps og var med i flere sangkor.Osmund Haugen var Kammerkoret Boccas første styreleder, der han spilte en viktig rolle, både musikalsk og sosialt, både som bærende tenor og solist ved flere anledninger.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙