Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Fadnes er en etablert saxofonspiller og komponist som opptrer regelmessig med flere grupper eksempelvis Metropolis.

Fadnes er en etablert saxofonspiller og komponist som opptrer regelmessig med flere grupper eksempelvis Metropolis. Han er styremeldem og fundamentalt medlem av Leeds Improvised Music Association (LIMA). Er en av de få som har PhD innen performance/improvised musikk.

Utgivelser

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙