Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ragnhild Foss (1883-1952)

Etablert/født: 1883

Forfatter Ragnhild Antonia Maria Foss fra Sokndal oversatte flere salmetekster til norsk.

Ragnhild Foss var en tid lærer på en privatskole på Hadeland, fra 1916 til 1943 arbeidet hun i Storebrand. I 1929 gikk hun over til katolisismen. Hun reiste mye omkring i Europa og Palestina, og skrev i blader som Ur, Norge og St. Olav. Hun er best kjent for oversettelser av kirkelig middelalderdiktning. Hun har oversatt blant annet Latinske salmer og sekvenser (Det Norske Samlaget 1938) og Sekvensene i Misseale Nidarosiense (1949). I Lov Herren — Katolsk salmebok er 28 av hennes oversettelser tatt med. I Norsk Salmebok og Norsk salmebok 2013 har hun oversatt tre salmer.

Ragnhild Foss brukte i sine oversettelser en høynorsk språkføring. Hun har testamentarisk forbudt enhver språklig omarbeidelse av sine gjendiktninger av «latinske hymner». Salmene er oversatte med stor troskap mot innhold og form, og til forskjell fra mange andre norske oversettere, har hun ikke forsøkt å føre sangene over i evangelisk sfære.

Noen av Foss sine strofer fra oversettelsen av Dies irae :Vrededagen , regnes som det mektigste diktverk innen hele salmelitteraturen.