Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ruth Nelson var en norsk-amerikansk sanger og dirigent, med aner fra Stavanger.

Ruth Nelson ble født i Newark, Illinois. Moren kom fra Stavanger og faren kom fra Sunnhordaland.

Ruth Nelson var med i St. Olafskoret, og hadde selvstendige opptredener. Hun studerte musikk i Tyskland.

Ruth Nelson ledet flere kor og orkester, som Helmar mannskor, Carleton College Symfoniorkester

Ruth Nelson delte navn med en kjent skuespiller.

Kilder

Minneapolis Tidene

Skandinaven

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙