Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Musikkkorpset i Skudenes.

1906 ble lærer/organist Ola O. Berge , opprinnelig fra Valdres, dirigent for stedets første musikkorps. Korpset kjøpte inn 12 – 13 instrumenter. De var kjøpte opp fra et tysk militærorkester. Trolig spilte også dirigenten et instrument. Dette var en ganske god besetning i denne tiden. Trolig spilte også dirigenten et instrument. Øvelsene ble holdt i Folkeskolens gymnastikksal. Torkel Vinje spilte på korpsets Ess-kornett, Lindtner spilte skarptromme. Trolig var noen utskiftinger av medlemmer i løpet av de fem årene som korpset fungerte. Når det gjaldt noter, ble det barekjøpt inn et dirigentpartitur. Om kveldene og nettene satt Ragnvald Ellingsen, som også spiltecello og var godt notekyndig, og transponerte de forskjellige stemmene til bruk for henholdsvis B - og Ess – instrumenter.

I 1911 dro lærer Berge fra Skudenes for å begynne som lærer i Sandnes. Dette ble en
påkjenning både for ungdomslaget og korpset. Faktisk lå korpsbevegelsen i Skudenes nede ien rekke år. Korpsinstrumentene ble lagret på loftet i Barneskolen fram til 1918. Da kjøptebarneskolen dem. Det er tydelig at noen følte et savn. Med tiden måtte noe gjøres.

På slutten av 20-tallet ble den vanskelige situasjonen for korpset alvorlig diskutert. Det var få aspiranter til Guttemusikkorpset, og mange medlemmer dro fra stedet for å få arbeid ellerstudere. De tidligere medlemmene som fremdeles var med syntes at det ble kjedelig å spille nasjonale sanger for at de nye aspirantene skulle kunne følge med. Konklusjonen ble at det ble laget det vi i dag kaller et generasjonskorps.

De nye medlemmene i korpset var:
Klarinett: Hagbart Danielsen, Gabriel Aadnesen
Esskornett: Einar Hellesland, Aksel Gulliksen, Sigvart Ellingsen
B-kornett: Kristian Midbøe, forbruksbestyrer Aanensen
Althorn: Rasmus Ellingsen, Johannes W. Stave, Hans Gilje
Bassun: Ragnvald Ellingsen, Tenor: Jacob Melhus, Otto Olsen
Bass: Toralf Dale, Eivind Jørgensen
Bekken: Sigurd Svendsen

(Cymbaler)
Skarptromme: Nils Lindtner

Korpset øvde hver tirsdag i barneskolens gymsal. Noen av numrene de spilte var Holmenkolmarsj og Donauvellen.Ellers gikk det bl.a. i salmer og nasjonale sanger. Dyktigheten på instrumentene varierte fra person til person. Hans Gilje utmerket seg spesielt.Den avhang både av musikalitet og øving. Det var stadig klasseforskjeller på denne tiden, men slikt ble glemt i samvær med korpset.

Gammel jegermarsj var en selvfølgelighet i korpsrepertoaret. En 17. mai korpset hadde spilt
da folketoget gikk til parken. Framme i parken stilte de opp og spilte mens forsamlingen sang
nasjonalsangen ”Ja vi elsker”. Da dirigenten slo av den siste tonen, hørte de Hagbart Danielsens klarinett fremdeles spille: Tudeli, tudeli tu... Han spilte ”Gammel jegermarsj”! Forbløffet tok Danielsen instrumentet ut av munne, kikket inn i schalstykket og sa: ”Eg trur de har drede i klarinetten!” Disse historiene kom til å gå i korpsmiljøet i generasjoner.

Under 2 . verdenskrig ble det vanskelig for korpsene å holde seg aktive.Men da freden kom startet de opp igjen. Korpset spilte igjen under 17.mai 1945.

I 1946 og 1947 var 17. mai feiringen uten korps i Skudenes.Dirigenten Hagbart Lie var i militærtjeneste og deltok senere i Tysklandsbrigaden. Kopervik Musikkorps opptrådte frigjøringsdagen disse to åra.

1948. I Skudenes hadde man igjen tatt kontakt med hverandre for å få korpset på sporet igjenselv om dirigenten ikke lenger var der. Alle instrumentene var blitt damprenset på
meieriet før de ble tatt i bruk. Men musikantene hadde ikke tenkt på at det fantes både B- og Ess - instrumenter da de fordelte notene. Det ble umulig å spille sammen med B - instrumentene. På første øving ble det en underlig kakofoni. Kemner Knut E. A. Høiaas ble dres nye dirigent dette året.

Musikantene måtte trene både på å spille og på å marsjere.Marsjtreningen ble et friskt vårtegn i gatene også i senere år. Faste dager for opptreden i de første årene var 17. mai og julekonserten. Korpset han en suksesfull periode under Høiaas, som ble erstattet av Einar Hellesland, siden han dro videre til Larvik. Men den nye dirigenten fikk ikke anledning til å led korpset etter sommerferien, og inn steppet Lars Aadnesen. Ikke lenge etter fikk John Hellesland denne rollen.Einar H. Var tilbake i 1960.

Bildegalleri

Lenker

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙