Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Dirigent,komponist,arrangør,produsent og lærebokforfatter, basert i Sandnes.

Steinar Eielsen (26.09.1948) har sin komposisjons-produksjon hovedsaklig knyttet til kor. Han har siden midten av 70-tallet vært dirigent for både mannskor, kvinnekor og blandet kor i Sandnes, hvor han er bosatt. Han har også dirigert ulike orkestre og instrumentalensembler

Kulturstipend fra Sandnes kommune og Rogaland fylke muliggjorde privatstudier i komposisjon hos Knut Nystedt, noe som har hatt mye å si for hans komposisjonsvirksomhet. Gjennom disse studiene og ved sin store produksjon av korarrangementer for alle typer kor, har han fått et inngående kjennskap til koret som musikalsk medium. Han har også gjort en rekke orkester- og instrumentalarrangementer. De fleste av Eielsens komposisjoner er bestillingsverk til ulike ensembler rundt i Norge.

Av hans korproduksjon er mye utgitt på ulike norske musikkforlag og han nytter sin erfaringsbakgrunn også som bidragsyter til pedagogiske lærebøker for barn og ungdom. Fra 1977 arbeidet Eielsen som produsent i Rikskonsertene, med unntak av to år som konsertleder ved Rogaland Musikkonservatorium.

Fra 1991 arbeider han som frilans musikkarbeider, hovedsaklig med komposisjons- og arrangements-bestillinger og som korinstruktør for alle typer kor. Han har hatt engasjementer ved musikkutdanningsinstitusjoner, bl.a. Høgskolen i Stavanger, avd. Kunstfag (tidligere Rogaland Musikkonservatorium) og har nå deltids-stilling som lektor ved Lundehaugen videregående skole i Sandnes, MDD-linjen.

Steinar Eielsen er også mye brukt som dommer ved ulike korkonkurranser, og var med som dommer under NM for kor i Trondheim oktober 2015.Samme år mottok han Kongens Fortjenestemedalje.

Lenker

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙