Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Tellef Haraldstad (1840-1917)

Etablert/født: 1840

Tellef Haraldstad var en dikter, emissær i avholdsbevegelsen og politiker med utgangspunkt i Stavanger.Han skrev flere politiske kampsanger,

Haraldstad er mest kjent som Stavangerdikter med viser som «Tenk hvor i gamle dager», «Stavanger er ingen filleby», «En lys idé», «Kaisegatevise», «Druknet (avholdssang)» og mange flere.

Tellef Haraldstad ble født på gården Haraldstad ved Mandal og vokste opp i et religiøst hjem. Skolegangen var knapp, men han ble oppfattet som svært begavet. Som ung gutt var han lærer en tid. Deretter reiste han til underoffiserskolen i Kristiansand for å utdanne seg videre. I 1865 giftet han seg med Karoline Appel fra Kristiansand. Omkring 1873 kom han med kone og to barn til Stavanger hvor han bodde resten av livet. De fikk til sammen tolv barn.

I Stavanger arbeidet Haraldstad på kontor hos gartner Zetlitz, senere hos Jacob J. Helvig. I disse årene kom han med i avholdsbevegelsen og var øverstetemplar i losjen «Dovre». Han fikk bl.a. Aleksander Kielland til å gå inn i losjen. Omkring 1896 reiste han rundt i Norge som emissær for avholdssaken og stiftet 22 losjer. I 1898 døde hans kone Karoline. En datter, Asborg, døde to år seinere. Ensomhet og uenighet i avholdslosjene gjorde at han etterhvert vendte seg fra avholdssaken.

Omkring århundreskiftet arbeidet Haraldstad som korrespondent for sardinfabrikken Alexandra. Han diktet svært aktivt i denne tiden. Han var politisk radikal, arbeidervennlig og Venstremann. Mange av diktene er politiske innlegg til avisene, med både nasjonale og lokale tema. De handler om blant annet unionsoppløsning og viser et klart standpunkt for kvinnesaken, lokalt er temaene ofte knyttet til byutvikling og forholdene i ulike bydeler. Noen av diktene er svært ironiske. Han var også en hyppig gjest på byens etablissementer hvor han leste diktene sine.

Tellef Haraldstad døde i 1917 av kreft i halsen.

Portrettet er tegnet av Henry Imsland i 1961 og er gjengitt i samlingen til O. K. Stangeland (se under). Det er ikke kjent om portrettet er basert på fotografi, eller muligens memorert. Imsland var 17 år da Haraldstad døde.

O. K. Stangeland samlet og utga i 1961 fire bind med Haraldstaddikt og -sanger, men i et lite og ukjent opplag. I anledning Stavanger bys jubileum i 1975 ble det utgitt «Tenk hvor i gamle dager» – en samling Stavangerviser fra 1800-tallet. Her har Tellef Haraldstad et eget kapittel. Harald og Johs. Ringås har brukt noen av visene på sin plate fra 1975 med samme navn. I 2010 utgav Gunnar Roalkvam en visebok med navn «Stavanger, det er ingen filleby» (Stavanger er ingen filleby).

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙