Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Tobias Spillemann var aktiv som felespiller i Rogalandsfylket en periode på 1600-fylket.

I 1622 var Tobias Spillemann i Jelsa tingstue, hvor lensmannen prøvde å få ham til å skrive et brev som ville krenke sorenskriverens ære. Tobias «togh saa sin fiddelboe och Maalet paa sin Nesedugh, och blaffret med Mundenn, da sagde Jonas Stoche, som och waar wed bordet lad bliffue sligt och giff os en fiddelegh och gaff honnom j Riksmarch saa spillet Tobias en legh eller toe» . Det vil si at Tobias reiste rundt hvor det var folkesamlinger og festlige lag, og spilte til leik på sin fele mot betaling.

I 1623 befant Tobias Spillemann seg i Stavanger. Der ble det loggført at Tobias hadde et slagsmål med Hans Spillemann, hvor de begge var drukne. De møtes senere ved tinget, hvor de skiltes som venner.

Det vle vist at Tobias Spillemann kunne skrive, noe som ikke var vanlig blant bygdemenn, så han kom angivelig fra bytrakter.

Kilder

Ætt og heim : lokalhistorisk årbok for Rogaland. 1980