Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Trygve Bjerkrheim (1904–2001)

Etablert/født: 1904
Virksom: 1904 -2001

Født 26. august 1904 i Bjerkreim, død 27. februar 2001 i Oslo. Bjerkreim er 1900-tallets store kristelige sangforfatter i Norge. Har skrevet rundt 15.000 dikt og sanger og blant de mest kjente er ”Det er makt i de foldede hender” og ”Han tek ikkje glansen av livet”.

Oppvekst
Bjerkrheim vokste opp i et godt kristent hjem i Bjerkreim i Rogaland og var barn nummer åtte av til sammen elleve barn. Mora het Abigael Røysland og faren Tønnes Tolleifsson Bjerkreim. De var gårdbrukere, mens faren i tillegg var poståpner og landhandler. Faren var også aktiv politiker for Venstre, medlem i herredsstyret. Trygve deltok aktivt i Bjerkreims bedehusmiljø sammen med familien.

Da Trygve var ni år gammel, i 1913, flyttet familien til Løken i Nordre Høland på Romerrike.

Bjerkreimstova – de hvitmalte bygningene der Trygve Bjerkrheim fikk sine første barndomsår – ligger i sentrum av Bjerkreim på gården der han ble født, og ble i 1995 innredet til et lite museum om Trygve Bjerkrheim.

Studier og arbeidsliv
Trygves foreldre hadde en sterk tilknytning til lekmannsmiljøet og hadde en sterk skepsis til presteskapet. Likevel betalte de en utdannelse som førte Trygve Bjerkrheim fram til en teologisk embetseksamen: Middelskolen på Lierfoss 1918-20, Fjellhaug ungdomsskole i Kristiania 1920-21, Kristelig Gymnasium i Kristiania 1921-24, studier i filologi 1924-25 og teologisk studium ved Menighetsfakultetet 1926-30. Til farens inderlige håp ble ikke Trygve prest, og Trygve ble lojal mot sin lavkirkelige bakgrunn hele livet.

Trygve Bjerkrheim hadde hele sitt yrkesaktive liv tilknyttet misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (tidligere Kinamisjonsforbundet). Fra 1931 til 1936 var han lærer på ungdoms-, bibel- og misjonsskolen Fjellhaug i Oslo. Han fortsatte som timelærer, ved siden av redaktørjobben for bladet Utsyn, hovedorgan for Norsk Luthersk Misjonssamband, der han var fra 1936 til 1970. I 1965-66 var han lærer ved Misjonssambandets bibel- og forstanderskole i Kobe, Japan. Blant andre redaktøroppgaver var juleheftet ”Ved Juletid” (1931-1972) og juleboka ”Når lysene tennes” (1960-1999).

Trygve Bjerkrheim var også en av grunnleggerne og lederne av Norea Radio.

Bjerkreim bodde på Fjellhaug skoler fra han startet studiene til han ble pensjonist.

Bjerkrheim giftet seg i 1934 med Thea Karina Maudal, ingen barn.

Sjanger – typisk for artisten
Bjerkrheim var en brukskunstner. Av de nærmere 15.000 sanger og dikt han skrev, har mye god kvalitet, og mye kan sies å være enkelt. Mange har karakter av det impulsive, det var småstrofer eller ”småkvad” som kom til han, for eksempel mens han satt på trikken.

Innholdsmessig og stilistisk er nettopp enkelheten et av de mest karakteristiske trekkene ved diktene. Han bruker enkle, hverdagslige bilder og symboler, rimene er tradisjonelle og diktene har et klart kristent budskap. Diktene formidler erfaringsrettet kristendom i optimistisk vinkling.

Diktene er bekreftende i den forstand at de skaper en gjenkjennelse av allmenne kristne troserfaringer hos mottakeren. De uttrykker den teologiske arven fra pietismen og rosenianismen, som betoner nødvendigheten av den enkeltes omvendelse og det personlige forholdet til Gud. Sangene legger vekt på tryggheten og gleden over å være et Guds barn. Også i diktene som har en nasjonal og naturlyrisk åre, slår den trygge og livsbejaende grunnholdningen igjennom.

Trygve Bjerkrheims sanger når inn til folk og flere av dem har blitt folkeeie, ikke minst fordi de sier ting på en slik treffende måte.

Gjennombrudd/høydepunkter
Trygve Bjerkrheim debuterte som forfatter i 1945 med diktsamlingen Landet og lyset.

Sangene og diktene til Trygve Bjerkrheim finnes i nær alle kristne sang- og salmebøker i Norge. Han oversatte også tekster fra engelsk til norsk, og flere av hans sanger på norsk er oversatt til andre språk.

Arven etter en omfangsrik litterær produksjon er samlet i en minneutgave i fem bind av Luther Forlag i 2001-2002.

Omkring 90 av hans egne og andres sanger i hans oversettelse er tatt med i 1983-utgaven av organisasjonenes Sangboken Syng for Herren.

I Den norske kirkes Norsk Salmebok og i tillegget til denne, salmer 1997, er Bjerkrheim representert med henholdsvis ti og fem egne salmetekster og oversettelser.

Blant hans mest anvendte sanger er ”Det er makt i de foldende hender”, ”Han tek ikkje glansen av livet”, ”Det strøymer ei livselv av lukke” og ”Takk for at du tok mine byrder”.

Trygve Bjerkrheim gav også ut over 30 bøker, slik som diktsamlinger, andaktsbøker og biografier. Spesielt populære ble bøkene der han fortalte om tilblivelsen av sangene, og av disse er ”Det er makt i de foldende hender” fra 1979 av de mest kjente.

Bjerkrheim ble ikke anerkjent av det etablerte litterære miljøet. Diktsamlingene hans kom for eksempel aldri inn under den offentlige innkjøpsordningen. Men publikum visste å verdsette han.

Hans trosmessige og litterære forbilder fantes blant annet i den anglo-amerikanske vekkelse, representert ved blant andre Charles Wesley, William Booth og Fanny Crosby. Også i Sverige hadde han forbilder: C. O. Rosenius og Lina Sandell-Berg.

Omkring 400 av Bjerkrheims dikt og sanger er tonsatt.

I 2005 ble Foreningen Trygve Bjerkrheims venner stiftet. De deler ut Trygve Bjerkrheims ærespris som i 2012 ble tildelt komponisten, organisten og pianisten Mons Leidvin Takle. Han fikk prisen først og fremst for det store arbeidet han har gjort for å sette musikk til Trygve Bjerkrheim sine tekster. Som utøvende musiker har Takle også vært en sterk bidragsyter til at så mange Bjerkrheim-tekster i dag er kjente og kjære – og blir brukte, i store deler av landet.

Slutten
Trygve Bjerkrheim døde 27. februar 2001. Han ble gravlagt fra Løken kirkegård i Høland i Akershus.

Utmerkelser/hedersbevisninger
1989: Tildelt Bjerkreim kommunes kulturpris
1993: Kongens fortjenestmedalje i gull
2000: Kåret til ”Århundrets Bjerkreimbu”

2005: Nordre Høland Bygdekvinnelag reiste en bauta, et bronserelieff laget av Lise Amundsen, på Løken gamle kirkegård.

Diskografi
Oversikt over alle sanger: http://Bjerkrheim.no

Bildegalleri

Lenker

Lenke hjemmeside
Foreningen Trygve Bjerkreims venner
http://bjerkrheim.no/

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙