Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Det gamle evangelium

Type: CD
Utgiver: Eget forlag
BESTILL FRA BIBLIOTEKET

Spor

 1. Herre lær meg å bede / Sven og David)
 2. Dann du meg Herre / Sven og david
 3. Når Guds helgen skarer / Sven og David
 4. Jeg vet om en underfull kilde
 5. Under over under
 6. Da Jesus kom inn
 7. Jeg vil synge en sang om den nåde
 8. Det gamle evangelium
 9. Det stunder mot natten
 10. Du kjære pilgrim
 11. Han skal åpne perleporten
 12. Når Golgata jeg stille her beskuer
 13. Vær stille for Herren mitt hjerte
 14. Skal det bli lyst når din aften kommer
 15. Sjelen den trenger til hvile
 16. Gud frelser kun av nåde
 17. Det gryr mot dag
 18. La meg bli hos deg
 19. Jeg vet min gjenløser lever
 20. Mer nåde Han gir
 21. Min synd forsvant i nådens hav
 22. Den hånd som ble såret for meg
 23. Man sier jeg drømmer
 24. Når jeg ser min kjære Frelser
 25. Jeg takker deg Herre
 26. Kjæreste mor